Nasz adres:
22-100 Chełm
ul. Koszarowa 16
tel./fax: (82) 563-35-33

 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. - Jan Paweł II, Fides et ratio

 

 

Inf. ogólne

Msze i Nabożeństwa

Sakramenty

 

Duszpasterze

Wspólnoty

Kancelaria

Formacja

 

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 Przynależność do parafii ws ślubu

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII WG PRAWA

Kodeks Prawa Kanonicznego ws ważnego asystowania księdza przy ślubie

Kan. 1115 - Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.
Kan. 102 - § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.
§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji - chociażby nie w parafii - diecezjalnym.

Komentarz:

Sprawy przedślubne i ważne asystowanie przy ślubie przeprowadza proboszcz parafii (lub w jego imieniu wikariusz), w której jedna ze stron ma zamieszkanie stałe lub tymczasowe lub od miesiąca w niej przebywa, z zamiarem dłuższego pobytu (KPK 102; 1115). Jeśli osoba nie jest już na utrzymaniu rodziców, usamodzielniła się, i wyjechała z domu rodzinnego, to automatycznie przynależy do parafii na terenie, której zamieszkuje. Dzieje się tak nawet jeśli nie została założona kartoteka w parafii. Na przykład, student tuż po liceum, ponieważ jest na utrzymaniu rodziców, i częściej przyjeżdża do domu należy do parafii rodziców. Po ukończonych studiach, podjęciu pracy, osoba usamodzielnia się i należy do parafii, gdzie aktualnie przebywa (mieszka). Katolik w nowym miejscu zamieszkania powinien poprosić o założenie kartoteki w parafii, przyjmować po kolędzie itp. Wtedy ksiądz ma przynajmniej ogólną wiedzę o swoim parafianinie, czy praktykuje, chodzi na msze, czy prowadzi życie zgodne z nauką ewangelii. To daje pewne światło czy dana osoba poważnie podchodzi do sprawy sakramentu.

Zamieszkanie faktyczne i status życiowy, a nie zameldowanie czy sentyment oznacza przynależność do parafii. Proboszcz parafii, na życzenie swojego parafianina (narzeczonej lub narzeczonego) może wydać zgodę na ślub w parafii wskazanej przez nich. Zgoda ta jest konieczna do ważności ślubu.

Jeśli wg powyższych informacji, narzeczona lub narzeczony prawnie nie należy do naszej parafii, a chcą ślub u nas, to:
1. Załatwiają wszelkie formalności w parafii jednej ze stron, a po zamknięciu przygotowania przywożą licencję (zgodę) na ślub w par. św. Kazimierza w Chełmie.
lub
2. Jedno z narzeczonych dostarczy z aktualnej swojej parafii Zezwolenie na protokół przedślubny i ślub w parafii św. Kazimierza w Chełmie.


 

 

[ powrót ]

 
 
 

 

Polecamy lektury:

Polecane strony:

 

 

 

 

 

© Copyright 2013 Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza w Chełmie

 

 

 

 

Statystyka