Nasz adres:
22-100 Chełm
ul. Koszarowa 16
tel./fax: (82) 563-35-33

 

 

 

 

 

Inf. ogólne

Msze święte

Sakramenty

 

Duszpasterze

Wspólnoty

Kancelaria

Formacja

 

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

I. Przygotowanie do sakramentu chrztu

 

1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W parafii św. Kazimierza chrztu udziela się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas mszy świętej o godz. 11:30.

 

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. Wtedy też rodzice uzyskają niezbędne informacje.

 

3. Rodzice i chrzestni przed chrztem powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi.

 

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający minimum 16 lat, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, i jednocześnie tacy, którzy prowadzą życie zgodne z ewangelią. Potwierdzeniem tego jest posiadanie zaświadczenia z własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niewierzące; niepraktykujące, żyjące w związkach niesakramentalnych; uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej; osoba znana innym ludziom ze swoich przekonań przeciw Bogu, moralności czy Kościołowi.

 

5. Według prawa kościelnego, dziecko powinno mieć jedną osobę chrzestną albo dwoje chrzestnych.

 

6. Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i chrzestnych na kilka dni przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. Należy okazać akt urodzenia dziecka z USC, dowody osobiste lub inny dokument potwierdzający tożsamość; chrzestni, jeżeli są spoza naszej parafii, przedstawiają wypełnione zaświadczenia z własnej parafii.

 

7. Na liturgii chrzcielnej należy mieć tzw. białą szatę i świecę chrzcielną.

 

8. W sytuacjach nadzwyczajnych należy skonsultować się z księdzem.

 

II. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa

 

1. W sytuacji zwyczajnej małżeństwo jest zawierane we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie (pobyt), a nie zameldowanie (kan. 102 KPK). Prawo do przeprowadzenia dochodzenia przedślubnego i ważnego udzielenia ślubu ma ksiądz z parafii jednego z narzeczonych (chyba że przekaże to prawo pisemnie do innej parafii).

 

2. Na wstępnej rozmowie z duszpasterzem narzeczeni ustalają termin ślubu, i w razie potrzeby otrzymują indeksy do nauk przedślubnych.

 

3. Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy spisać protokół przedślubny. Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:

- dowody osobiste,

- aktualne świadectwa chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),

- świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),

- świadectwo religii z ostatniej klasy nauki szkolnej.

 

4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

- udział w cyklu katechez przedmałżeńskich,

- trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,

- dwukrotną spowiedź, po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,

- udział w dniu skupienia.

 

5. W ostatnim tygodniu przed ślubem (czwartek, piątek) narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu spisania aktu małżeństwa. Potrzebne są następujące dokumenty:

- dowody osobiste,

- wypełniony indeks katechez przedmałżeńskich,

- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych,

- zaświadczenia z USC (3 egz.) uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

 

6. Jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie są z naszej parafii, a przygotowanie do ślubu odbywało się w parafii własnej któregoś z narzeczonych, a ślub ma być w naszym kościele, to należy przedstawić stosowny dokument - tzw. licencję. Tego rodzaju sytuacja powinna być zgłaszana kilka miesięcy wcześniej, w celu zarezerwowania daty i godziny ślubu.

 

7. W sytuacjach nadzwyczajnych należy skonsultować się z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.

 

8. Osoby, które od pewnego czasu przebywają za granicą, a chcą zawrzeć ślub w naszej parafii, powinni omówić to z księdzem około rok przed planowaną datą ślubu. Filmowanie i fotografowanie uroczystości kościelnych podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 

III. Spowiedź

 

W dni powszednie przed Mszą św. poranną i wieczorową. W niedziele – na początku sprawowania Mszy św.

 

IV. Namaszczenie chorych

 

Po indywidualnym zgłoszeniu

 

   
 
 

 

Aby przejrzeć, kliknij

 

Polecamy lektury:

Polecane strony:

 

 

 

 

 

© Copyright 2013 Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza w Chełmie

 

 

 

 

Statystyka